දැක්ම

පුනරුත්ථාපනය තුළින් ආර්ථික හා සාමාජීය සෞභාග්‍යය උදා කිරීම

මෙහෙවර

ජනවාර්ගික ගැටුම්, ත්‍රස්තවාදී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියා හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කර පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් සංවර්ධනාත්මක සමාජ ආර්ථික පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම

1983 ජූලි මස 24 හා ඒ ආසන්න දිනවල රට තුල ඇතිවූ ජනවාර්ගික කැරලි කෝලාහල හා නොසන්සුන්තාවන් හේතුවෙන් විශාල පිරිසකගේ ජීවිත අහිමි වූ අතර දහස් ගණනකගේ දේපළ විනාශයට පත් විය. පසුකාලීන කළු ජූලිය ලෙස ඉතිහාසයට එක් වූ මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීම හේතුවෙන් විශේෂයෙන් ද්‍රවිඩ ජනතාවට කොළඹ සහ ඇතැම් ප්‍රධාන නගර වල සිය වාසස්ථාන හා ව්‍යාපාර ල කර්මාන්ත ස්ථාන අතහැර වෙනත් පළාත්වලට සංක්‍රමණය විය. මෙම අවස්ථාවේ මුල් පදිංචිකරුවන්ගේ දේපළ අයිතිය කූලී අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණ සහ විනාශයට පත් දේපළ නැවත ගොඩනැගීම අරමුණ කර ගනිමින් එවකට ජනාධිපතිව සිටි ගරු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විසින් 1983 අංක 1 දරණ හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි යටතේ 1983 අගෝස්තු 08 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් විනාශයට පත් දේපළ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය ( REPIA / විදේක අධිකාරිය ) ස්ථාපිත කරන ලදී.

විදේක අධිකාරිය ( REPIA ) එවකට ජනාධිපති ගරු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා යටතේ පැවති අතර එහි ආරම්භක සභාපතිවරයා වන්නේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු වූ රියාද්මිරාල් ඇල්ප්‍රඩ් පෙරේරා මහතාය.

තවත් කියවන්න

×

එහි ප්‍රධාන අරමුණු වුයේ

 • විනාශයට පත් දේපළ අලුත්වැඩීයාව / ප්‍රතිසංස්කරණය
 • විනාශයට පත් කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපනය කිරීම
 • ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් අතහැර දමා ගිය දේපලවල නීත්‍යානූකූල අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම.
  (Vesting & divesting )

1983 හදිසි නිති රෙගුලාසි යටතේ ස්ථාපිත වූ විදේක අධිකාරිය ( REPIA ) 1986 එවකට ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය 1985 අංක 101 යටතේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. 1986 නොවැම්බර් මස ජනාධිපතිවරයා විසින් එය පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත් අතර ඒ අනුව 1987 අංක 29 දරණ තැනැත්තන් දේපළ සහ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ අධිකාරිය (REPPIA) පාර්ලිමේන්තු පනතකින් ස්ථාපිත විය.

1987 ගරු පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස ලයනල් ජයතිලක මහතා පත්වූ අතර පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය එම අමාත්‍යාංශය යටතට පත්විය. එතැන් සිට පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය යටතේ විවිධ සහන යෝජනා ක්‍රම රාශියක් කි්‍රයාත්මක කරමින් රටේ විවිධ පළාත්වල ඇතිවූ ජනවාර්ගික අරගල , සිවිල් කැරලි කෝලාහල ත්‍රස්ත්‍රවාදී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා , ආරක්ෂක හමුදා මෙහෙයුම් මගින් බලපෑම් වලට ලක්වූ සිවිල් ජනතාව පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කර්තව්‍ය ඉටු කරන ලදී.

පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය

1991 පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය සදහා කාර්ය මණ්ඩලය 35 දෙනෙකු වූ අතර ඒ සියලූ දෙනා රාජ්‍ය සේවයේ ද්විතීය පදනම මත බදවා ගත් අය විය. 1991 නොවැම්බර් පළමු වරට ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අමාත්‍යාංශය මගින් තෝරා සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු ඍජුව බඳවා ගැනීමට යෝජනා කරන අතර ඒ අනුව බඳවා ගැනීමට සිදු විය.

1994 වර්ෂයේ කාර්ය මණ්ඩලය 50 දක්වා වැඩි කල අතර , ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනාට අමතරව කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 02 ක් හා ආරක්ෂක සම්බන්ධිකරණ තනතුරක් ද අනුමත විය. මේ ආකාරයට ආරම්භ වු පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ 2005 වර්ෂයේ උපාධිධාරීන් 25 දෙනෙකු ද ඇතුලත් වූ අතර මුළු කාර්ය මණ්ඩලය 75 කින් සමන්විත විය. 2014 වන විට සියලූ කාර්ය මණ්ඩලය පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ ස්ථිර සේවකයන් වන අතර එහි කාර්ය භාරයන්ද පුළුල් විය. ඒ අනුව පැවති වන්දි සහ ණය යෝජනා ක්‍රමවලට අමතරව ස්වයං රැකියා නිවාස හා පුනරුත්ථාපනය වූ අභ්‍යාසලාභීන් සඳහා වූ ණය යෝජනා ක්‍රම ආරම්භ කරන ලදී.

පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය යටතේ පැවති විශේෂ ඒකක

1990 - 1995 කාල පරිචිඡේදය තුල එක්සත් ජාතීනගේ සරණාගතයන් පිළිබඳ කොමිසමේ ( UNHCR ) ව්‍යාපෘති කාර්යාලයක් පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ ස්ථාපිත කර තිබූ අතර එමගින් ඉන්දියානු සරණාගතයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධිකරණය සිදු කරන ලදී.

1997 - 2000 කාල පරිචිජේදය තුල බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කල පුද්ගලයින් පිළිබඳ තොරතුරු පරික්ෂා කොට ජීනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා පරිගණක ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබූ අතර එමගින් 1987 -1990 කාල පරිච්ඡේදය තුල අතුරුදහන් වු 10880 කගේ තොරතුරු පරික්ෂා කොට ජීනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත වාර්තා කිරීම සිදු කරන ලදී.

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් පීිඩාවට පත් පුද්ගලයන්ට සහ හානියට පත් දේපළ සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසීම සදහා වු විශේෂ ඒකකයක් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පරිදි 1997 - 2000 කාලය පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය තුල ස්ථාපිත කර තිබුනි.

පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ කර්තව්‍යන්

 • හානියට පත් තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ආපසු අයකර ගනු නොලබන ප්‍රදානයක් දීමෙන් හෝ අවශ්‍ය යයි පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය අදහස් කරන වෙනත් ක්‍රමයකින් හෝ ආධාර කිරිම
 • යම් හානියට පත් දේපළ අයිතිකරුවකුට, එම දේපළ අලූත්වැඩියා කිරිමට හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ආපසු අයකර ගනු නොලබන ප්‍රදාකයකින් හෝ අලූත් වැඩියාව හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අරමුදලින් කරන ලද වියදම් ආපසු අයකර ගැනීම නිසැකවම සහතික කිරීම පිණිස පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය සහ ඒ අයිතිකරු අකර ඇති කර ගන්නා ලද එකඟත්වයක අඩංගු යුක්ති සහගත කොන්දේසිවලට යටත්ව ආධාර කිරිම.
 • හානි සිදු වු දේපළක අයිතිකරුවකුට එම දේපළ අලූත් වැඩියා කිරීමට හෝ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම ට එම දේපළෙහි අයිතිකරුට නොහැකි නම් හෝ ඔහු එසේ කිරරීමට අකැමැති නම් සහ පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය විසින් සියළු අවස්ථානුගත කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් පසු අවශ්‍ය අලූත් වැඩියා කිරරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම් කරව ලෙස කුලී නිවැසියාට බලය පැවැරීම සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත බවට පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය සෑහීමට පත් වන්නේ නම් එම කුලී නිවැසියාට ආධාර කිරීම
 • ගොඩනැගිල්ලකින් හෝ ව්‍යුහයකින් යුක්ත වන යම් හාකි යට පත් දේපළක් කඩා දමන ලෙස හෝ ඉවත් කරන ලෙස නියෝග කිරීම.
 • යම් හානියට පත් කර්මාන්ත හෝ ව්‍යාපාරයක අයිති කරුවකුට, පුනරුත්ථාපන අධිකාරියට විසින් එකඟත්වයකට පැමිණෙන යම් සාධාරණ කොන්දේසියකට යටත්ව එම කර්මාන්තය හෝ ව්‍යාපාරය පුනරුත්ථාපනය කිරරීමේ කාර්යය සඳහා වු අරමුදලින් දරන ලද යම් වියදමක් එම අයිතිකරුට ආපසු ගෙවීම.

පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ වර්තමාන ක්‍රියාකාරකම්

 • පුජනීය ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය සහ පුනරුත්ථාපන ණය සඳහා වු ආධාර ක්‍රමය.
 • රජයේ සේවකයන්ගේ හානියට පත් දේපළ සඳහා වන්දි ගෙවීම.
 • බලවත් සේ විපතට පත්වුවන්ගේ වන්දි යෝජනා ක්‍රමය
 • සාමාන්‍ය ජනතාවගේ හානියට පත් දේපළ සඳහා වන්දි ගෙවීම.
 • ඒකාබද්ධ සහනාධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ නිවාසාධාර ලබාදීම.
 • මිය ගිය සහ තුවාල ලැබු රජයේ සේවකයින් / සංස්ථා හා සමුපකාර සේවකයින් සඳහා වන්දි ගෙවීම.
 • අවතැන් වූ පවුල් / වැන්දඔුවන් පවුල් සඳහා ස්වයං රැකියා ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පුනරුත්ථාපනය වූ අභ්‍යාසලාභීන් උදෙසා ක්‍රියාත්මක ස්වයං රැකියා සහන ණය ක්‍රමය.
 • කර්මාන්ත සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය.
 • නිවාස සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය.

ස්වකීය කර්තව්‍ය ඉටු කිරීමේ කාර්ය සඳහා පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කල හැකි බලතල

 • යම් චංචල හෝ නිශ්චල දේපළක් යම් ආකාරයකින් අත්කර ගැනීම හා දැරීමල බද්දට හෝ කුළියට ගැනීම හෝ දීම, උකස් කිරීම, ඔඩපනය කිරීම විකිණිම් හෝ අන්‍යාකාරයකින් බැහැර කිරීම.
 • 22 වන වගන්තිය යටතේ වූ තීරණයක ප්‍රකාර රජය වෙත පැවැරුණු හෝ 23 වන වගන්තිය යටතේ රජය වෙත නැවත පැවැරුනු හානියට පත් දේපළක් ශුද්ධ කිරීම් හෝ නැවත දියුණු කිරීම.
 • ස්වකීය කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි යම් අධිකාරිය සලකන සියලූ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මුදල්වලිවන් හෝ වෙනත් අයුරකින් වු සියලූ ත්‍යාග, ප්‍රදාන, පරිත්‍යාග හෝ සහනාධාර ලබා ගැනීම සහ ඒවා ස්වකීය කර්තව්‍ය ඉටු කිරිමේ දී අදාළ කර ගැනීම.
 • අධිකාරියෙහි කර්තව්‍ය ඉටුකිරීමට අමානුෂික සියලූ ක්‍රියා හා දේ කිරීම.

Additional Functions

The minister in charged of the Rehabilitation Authority assigns special duties time to time when necessary, accordingly there was a unit of UNHCR, Election Violence Compensation Unit in the REPPIA.