2017.10.21 දින අතිගරු ජනාධිපති මෛතී්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් වව්නියාවේ සිවපිරහාස මහා විද්‍යාලයේ (Siva Pirahasa Maha Vidyalaya) පැවති ජනපති නිල මෙහෙවර ජංගම සේවාවේදී, යුධමය තත්වය හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයින් 09 ක් හා තුවාල ලැබු එක් පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් රු. 950,000.00 ක මුදලක් ගෙවීම් කිරීමට කටයුතු කෙරුණි.

මීට අමතරව විනාශ වූ පූජනීය ස්ථාන 09 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා රුපියල් මිලියන 1.6 ක මුදලක් ද මෙහිදී ප්‍රදානය කෙරුණි.