பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி மின்னஞ்சல்
திரு. என். பத்மநாதன்
தலைவர்
+94 112 575 814
+94 112 575 813
 
திரு. என். புகேந்திரன்
நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்
+94 112 575 809  
திரு. கே.எம். ஆனந்த விஜேபால
பணிப்பாளர்
+94 112 575 826  
திரு. எஸ்.எம். பதுர்தீன்
மேலதிக பணிப்பாளர்
+94 112 575 818  
திரு. வி. ஹூசைன்
பிரதிப் பணிப்பாளர்
+94 112 575 823  
திரு. எஸ்.என்.சி.டபிள்யூ.எம். தர்மகீர்த்தி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 112 575 817  
திரு. டீ.எம்.ஜி.ஜி. திஸாநாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 112 575 825  
திரு. ஜே.பி.எஸ். பத்மசிறி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 112 575 831  
செல்வி. கே.எம்.சி. மெனிகே
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
+94 112 575 836  

புனர்வாழ்வு உதவியாளர்கள்

பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி குடியிருப்பு முகவரி

கை.தொ.பே. இல.

தொலைநகல் G.A. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. எம்.ஆர். அசாத் கமில்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், அம்பாறை   +94 771 319 643  +94 632 222 236 +94 632 222 130 mrasath[at]yahoo.com
செல்வி. பிரியகலா ஹோபிநாத்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், திருகோணமலை 206, 1வது வீதி, ஆனந்தபுரி, திருகோணமலை.  +94 774 670 310 +94 262 227 027 +94 262 222 305 hadhvaidha[at]gmail.com
திரு .எம். கயோதரன்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், கிளிநொச்சி கைதடி தெற்கு, கைதடி, யாழ்ப்பாணம் +94 777 910 856 +94 212 283 966 +94 212 283 966 kayotharan36[at]gmail.com
திரு. இ. தினெஷ்குமார்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், மட்டக்களப்பு ஜி.எஸ்.ஓ. வீதி, வந்தாரமூலை, செங்கலடி +94 772 855 183 +94 652 222 435 +94 652 224 466 thinesh215[at]gmail.com
திரு. எஸ். கனேசதாஷ்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், வவுனியா 372/14, மன்னார் வீதி, வேப்பங்குளம், வவுனியா.  +94 773 147 441 +94 242 222 212 +94 242 222 212  chaganesh[at]yahoo.com
திரு. ஏ.கே. கோபிராஜ்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், யாழ்ப்பாணம் சண்டிலிப்பாய் வடக்கு, சண்டிலிப்பாய். +94 779 143 167 +94 212 222 3712  +94 212 222 355 gobidrrs[at]gmail.com
திரு. சகேசன்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், முல்லைத்தீவு வட்டுவாகல், முல்லைத்தீவு     +94 212 290 045  
திரு. மகேஸ்வரன் சுதாகரன்
புனர்வாழ்வு உதவியாளர்
மாவட்ட செயலகம், மன்னார் இல -71 சாவக்காடு, மன்னார் +94 774 171 244     msutha2008[at]yahoo.com