2012.11.09ம் திகதி வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்குள் ஏற்பட்ட அமைதியின்மை நிலமைகள் காரணமாக இறந்த மற்றும் காயமுற்றவர்களுக்காக காசோலை வழங்கும் வைபவம் 2017.10.25ம் திகதி மு.ப.11.00 மணிக்கு கௌரவ சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்களின் தலைமையின் கீழ் அமைச்சர் அலுவலகத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

இங்கு இறந்தவர்கள் 04 பேருக்காகவும் காயமுற்ற இருவருக்காகவும் ரூபா மில்லியன் 09 காசோலைகள் வழங்கவுள்ளன.

அதன் பிரகாரம் இதுவரை புனர்வாழ்வு அதிகாரசபை மேற்படி சம்பவத்தில் இறந்த 10 பேருக்காகவும் 05 காயமுற்றவர்களுக்காகவும் ரூபா மில்லியன் 22.5 நட்டஈடாக கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டுள்ளன.