ஆட்களையும், ஆதனங்களையும், கைத்தொழில்களையும் புனரமைப்புச் செய்யும் அதிகாரசபை

முகவரி:
இல 356 B 2/2, கால்வில் இடம்,
கொழும்பு 03,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 575 803 / +94 112 575 813
தொலைநகலி:
+94 112 575 815
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.